Alle opleidingen

2017-2018 Time Management
28-11-2017
purple purple

In de cursus Time Management krijgen we tips mee om zoveel mogelijk in het heden te blijven (agenda, delegeren, prioriteiten stellen...). Tijdens de sessies nemen we de tijd om in ons hoofd een sterk en efficiënt systeem te ontwerpen om resultaatgerichter en efficiënter te gaan werken.
Maar daarnaast worden we ons ook bewust van de omgang met onze tijd. We leren om net de juiste dingen te doen die ons zullen helpen om beter met onze tijd om te gaan, tijd creëren voor zaken die écht belangrijk zijn.
 
 

Datum: dinsdag, 28 november 2017
Uur: 09:00 tot 16:00
Duur: één dag
Doelgroep: Directies - beleidsmedewerkers - secretariaatsmedewerkers - medewerkers kernsecretariaat
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Jan Buermans ( Expert Academy)
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Time Management
28-11-2017
yellow yellow

In de cursus Time Management krijgen we tips mee om zoveel mogelijk in het heden te blijven (agenda, delegeren, prioriteiten stellen...). Tijdens de sessies nemen we de tijd om in ons hoofd een sterk en efficiënt systeem te ontwerpen om resultaatgerichter en efficiënter te gaan werken.
Maar daarnaast worden we ons ook bewust van de omgang met onze tijd. We leren om net de juiste dingen te doen die ons zullen helpen om beter met onze tijd om te gaan, tijd creëren voor zaken die écht belangrijk zijn.
 
 

Datum: dinsdag, 28 november 2017
Uur: 09:00 tot 16:00
Duur: één dag
Doelgroep: Directies - beleidsmedewerkers - secretariaatsmedewerkers - medewerkers kernsecretariaat
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Jan Buermans ( Expert Academy)
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Coach de Trainer
28-11-2017, 05-12-2017
pink pink

Coachende vaardigheden zijn grofweg in twee groepen onder te brengen: vaardigheden die ondersteunend werken, en vaardigheden die uitdagend werken, die aanzetten tot reflectie.
Deze vorming gaat op beide aspecten in. Op dag 1 kijken we naar mogelijkheden om ondersteunende kant van coaching vorm te geven.  We geven een leidraad om de begeleiding zoveel mogelijk op maat te kunnen aanbieden, afhankelijk van de noden van de gecoachte en de stijl van de coach.  We bekijken welke kwaliteiten nodig zijn voor een coach en oefenen met gesprekstechnieken die specifiek bruikbaar zijn voor de ondersteunende taak van de coach.
Op dag 2 zoomen we in op de tweede kant: zorgen voor groei door reflectie.  Aan de hand van concrete voorbeelden leren we gebruik maken van reflectiemodellen, en oefenen we vraagtechnieken in die de coach kan hanteren om de reflectie te stimuleren.

Datum: dinsdag, 28 november 2017, dinsdag, 05 december 2017
Uur: 09:30 tot 12:30
Duur: vier halve dagen
Doelgroep: Leerkrachten kunstkuren / leerkrachten
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Vonk en Visie
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Kwaliteitszorg en -beleid
01-12-2017, 22-12-2017
purple purple

De eerste sessie verkennen we samen het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK) en het kwaliteitsmodel van OVSG. Vanuit deze kennismaking onderzoeken we welke impact systematische kwaliteitszorg heeft op en voor jouw rol als directeur/coördinator binnen een (kunst)academie. De tweede sessie geeft een aantal tools mee die je als directeur/coördinator kan gebruiken om met jouw team aan de slag te gaan rond kwaliteitszorg. We gaan daarnaast uit van het principe van delend leren waar jouw inbreng een belangrijke plaats krijgt.

Datum: vrijdag, 01 december 2017, vrijdag, 22 december 2017
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: twee halve dagen
Doelgroep: Directies - beleidsmedewerkers
Max. aantal deelnemers: 20
Trainer: Hans Laureyns (OVSG)
Locatie:

Service- en Coördinatiecentrum

Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Kwaliteitszorg en -beleid
01-12-2017, 22-12-2017
yellow yellow

De eerste sessie verkennen we samen het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK) en het kwaliteitsmodel van OVSG. Vanuit deze kennismaking onderzoeken we welke impact systematische kwaliteitszorg heeft op en voor jouw rol als directeur/coördinator binnen een (kunst)academie. De tweede sessie geeft een aantal tools mee die je als directeur/coördinator kan gebruiken om met jouw team aan de slag te gaan rond kwaliteitszorg. We gaan daarnaast uit van het principe van delend leren waar jouw inbreng een belangrijke plaats krijgt.

Datum: vrijdag, 01 december 2017, vrijdag, 22 december 2017
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: twee halve dagen
Doelgroep: Directies - beleidsmedewerkers
Max. aantal deelnemers: 20
Trainer: Hans Laureyns (OVSG)
Locatie:

Service- en Coördinatiecentrum

Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Werken met hoogbegaafde kinderen
04-12-2017
pink pink

Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier. Ze hebben niet altijd een gesofisticeerde en dure aanpak nodig. Wel is het belangrijk dat zij zich begrepen voelen.

Datum: maandag, 04 december 2017
Uur: 09:30 tot 12:30
Duur: één dag
Doelgroep: leerkrachten
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Tania Gevaerts
Locatie:

Academie Wilrijk muziek woord

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 EHBO opvolging (Wilrijk)
07-12-2017
yellow yellow

Deze opleiding wordt ingericht voor mensen die in het bezit zijn van een basisattest EHBO.
Het attest blijft enkel geldig indien er jaarlijks een opvolgingscursus gevolgd wordt.
 
Onderwerp: wondzorg

Datum: donderdag, 07 december 2017
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Medewerkers Academie Wilrijk (In het bezit van attest EHBO)
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Rodekruis Vlaanderen
Locatie:

Academie Wilrijk beeldende kunsten

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Bodypercussion AMV
12-12-2017
light_blue light_blue

Hoe leer je bodypercussion en op welke manier pas je het toe in je lessen?
Welke patronen en technieken kan je gebruiken?
Deze workshop richt zich voornamelijk naar leerkrachten AMV, maar uiteraard is iedere geïnteresseerde leerkracht welkom!

Datum: dinsdag, 12 december 2017
Uur: 10:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten AMV
Max. aantal deelnemers: 20
Trainer: Meiko Meissner
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Verbindende Communicatie
18-12-2017, 19-12-2017
purple purple

In deze 2-daagse introductieworkshop maak je kennis met het theoretisch kader, de intentie en de praktijk van geweldloze communicatie. Je krijgt inzicht in hoe communicatie verbindend dan wel verwijderend werkt. We onderzoeken hoe conflicten ontstaan en hoe deze te ontkrachten en om te buigen naar connectie en verbinding.  
Wat komt theoretisch en praktisch aan bod?
- De 3 processen van verbindende communicatie: zelfempathie, empathisch luisteren en eerlijk spreken 
- De jakhals en giraf als symbooldieren en hoe verschillend ze boodschappen ontvangen en uiten
- De 4 manieren om naar een situatie te kijken 
- Het 4-stappenmodel: feiten – gevoelens – behoeften – verbindend verzoeken 
- De kracht van intentie en keuze (kortere versies op de eigen school zijn ook te bespreken)

 

 

Doelstelling

 • aan het einde van deze 2-daagse heb je een kader dat je flexibel in kan zetten om bewust te communiceren vanuit de intentie om te verbinden
 • je weet dat je altijd de keuze hebt om te verbinden dan wel op je strepen te blijven staan of te zwijgen om de lieve vrede
 • je hebt jouw behoeftenveld verkend aan de hand van eigen situaties
 • je hebt een tool om vanuit empathie naar anderen te kijken
 • je ervaart de kracht van het uitdrukken van wat je wel wil of belangrijk vindt vanuit het geweldloos 4-stappenmodel

 

Datum: maandag, 18 december 2017, dinsdag, 19 december 2017
Uur: 09:30 tot 16:00
Duur: twee dagen
Doelgroep: Directies
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Vonk en Visie ( Carina Thomis)
Locatie:

Academie Wilrijk muziek woord

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2017 OneNote
11-01-2018
green green

Onenote? Een krachtige tool om notities bij te houden…
 
In deze opleiding laat Jeroen Tilkin de mogelijkheden van Onenote zien aan de hand van concrete voorbeelden uit zijn eigen lespraktijk en van andere leerkrachten uit het pilootproject ‘School in de Wolken’.
Wat zijn de mogelijkheden binnen het deeltijds kunstonderwijs?
Wat kunnen leerkrachten eruit meenemen?
Wat kunnen directies, secretariaten, … hier nu mee?

Datum: donderdag, 11 januari 2018
Uur: 10:00 tot 12:30
Duur: één halve dag
Doelgroep: Iedereen
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Jeroen Tilkin
Locatie:

Academie Wilrijk beeldende kunsten

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2017 OneNote
11-01-2018
purple purple

Onenote? Een krachtige tool om notities bij te houden…
 
In deze opleiding laat Jeroen Tilkin de mogelijkheden van Onenote zien aan de hand van concrete voorbeelden uit zijn eigen lespraktijk en van andere leerkrachten uit het pilootproject ‘School in de Wolken’.
Wat zijn de mogelijkheden binnen het deeltijds kunstonderwijs?
Wat kunnen leerkrachten eruit meenemen?
Wat kunnen directies, secretariaten, … hier nu mee?

Datum: donderdag, 11 januari 2018
Uur: 10:00 tot 12:30
Duur: één halve dag
Doelgroep: Iedereen
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Jeroen Tilkin
Locatie:

Academie Wilrijk beeldende kunsten

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Visual Thinking Strategies (VTS)
16-01-2018
light_blue light_blue

Visuele denkroutines zijn eenvoudig aan te leren gesprekstechnieken die wetenschappelijk bewezen niet alleen kunstbeleving verdiepen maar ook het kritisch denken aanscherpen en inspelen op taalcompetenties, zelf-expressie, probleemoplossend denken,… De methode is laagdrempelig: met visuele denkroutines kan je iedereen, ongeacht achtergrond of voorkennis, uitnodigen om in dialoog te treden met kunst. Visuele denkroutines worden wereldwijd gebruikt in top-musea maar hebben ook andere toepassingsmogelijkheden. In de VS maakt de methode op vele basisscholen deel uit van het reguliere onderwijscurriculum. Visuele denkroutines lenen zich ook uitstekend voor het werken met kwetsbare doelgroepen, nieuwkomers of personen met een fysieke of mentale beperking. We bieden een intensieve introductie tot deze methode aan. We gaan kort in op het theoretische kader achter visuele denkroutines maar leren je vooral doe-gericht de kneepjes van de techniek, zodat je al meteen zelfstandig met visuele denkroutines aan de slag kan.

Datum: dinsdag, 16 januari 2018
Uur: 10:00 tot 17:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten BK
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Matchbox - Julie Rodeyns
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Visual Thinking Strategies (VTS)
16-01-2018
pink pink

Visuele denkroutines zijn eenvoudig aan te leren gesprekstechnieken die wetenschappelijk bewezen niet alleen kunstbeleving verdiepen maar ook het kritisch denken aanscherpen en inspelen op taalcompetenties, zelf-expressie, probleemoplossend denken,… De methode is laagdrempelig: met visuele denkroutines kan je iedereen, ongeacht achtergrond of voorkennis, uitnodigen om in dialoog te treden met kunst. Visuele denkroutines worden wereldwijd gebruikt in top-musea maar hebben ook andere toepassingsmogelijkheden. In de VS maakt de methode op vele basisscholen deel uit van het reguliere onderwijscurriculum. Visuele denkroutines lenen zich ook uitstekend voor het werken met kwetsbare doelgroepen, nieuwkomers of personen met een fysieke of mentale beperking. We bieden een intensieve introductie tot deze methode aan. We gaan kort in op het theoretische kader achter visuele denkroutines maar leren je vooral doe-gericht de kneepjes van de techniek, zodat je al meteen zelfstandig met visuele denkroutines aan de slag kan.

Datum: dinsdag, 16 januari 2018
Uur: 10:00 tot 17:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten BK
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Matchbox - Julie Rodeyns
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Cubaanse en Afrikaanse percussie met Amel Serra Garcia
23-01-2018
light_blue light_blue

Amel Serra Garcia, geboren te Cuba, is wellicht de specialist op vlak van Afrikaanse en Cubaanse percussie.
In deze masterclass voor slagwerkleerkrachten komen zowel speciefieke technieken als het instrumentarium aan bod.

Datum: dinsdag, 23 januari 2018
Uur: 10:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten slagwerk
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Amel Serra Garcia
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Filosoferen over beeldend werk
06-02-2018
light_blue light_blue

Vervolgopleiding op labo+ 'Filosoferen over beeldend werk' en workshop pedagogische studiedag. Alle docenten die aan één van beide opleidingen geparticipeerd hebben, kunnen zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Filosoferen staat voor 'verdiepend denken'. In het filosofisch atelier baseren we ons op de vraagtechniek van Socrates en leren de docenten aan de hand van beelden en kunstwerken een filosofisch gesprek begeleiden. Ze leren dieper, anders en ruimer nadenken over het concept dat in het werk centraal staat. Anders kijken genereert nieuwe perspectieven en mogelijkheden. We trekken kieren verder open die de beelden ons tonen. Anders kijken opent ook nieuwe manieren om over de wereld na te denken. We spelen met gedachten en slaan vele wegen in. Benieuwd waar we zullen uitkomen?

Datum: dinsdag, 06 februari 2018
Uur: 09:00 tot 16:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten Beeld
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Papatya Dalkiran
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Filosoferen over beeldend werk
06-02-2018
pink pink

Vervolgopleiding op labo+ 'Filosoferen over beeldend werk' en workshop pedagogische studiedag. Alle docenten die aan één van beide opleidingen geparticipeerd hebben, kunnen zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Filosoferen staat voor 'verdiepend denken'. In het filosofisch atelier baseren we ons op de vraagtechniek van Socrates en leren de docenten aan de hand van beelden en kunstwerken een filosofisch gesprek begeleiden. Ze leren dieper, anders en ruimer nadenken over het concept dat in het werk centraal staat. Anders kijken genereert nieuwe perspectieven en mogelijkheden. We trekken kieren verder open die de beelden ons tonen. Anders kijken opent ook nieuwe manieren om over de wereld na te denken. We spelen met gedachten en slaan vele wegen in. Benieuwd waar we zullen uitkomen?

Datum: dinsdag, 06 februari 2018
Uur: 09:00 tot 16:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten Beeld
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Papatya Dalkiran
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Digitalisering in de muziek
06-02-2018
light_blue light_blue

Een klare en inzichtelijke lezing over de evolutie van de analoog/digitale

muziek vanaf het ontstaan van de LP, cassette, en de CD’s/DVD’s begin

jaren tachtig tot op heden (streaming media).!

Wat doet dat met onze manier van luisteren. Hoe ons gehoor zich

meer dan ooit moet aanpassen aan de manier waarop we muziek beleven

via de media en waarom we, net door die media en de digitale cultuur waarin we leven, toegevingen moeten doen aan de kwaliteit van het luisteren, of net niet?

Door de vele beeldfragmenten met getuigenissen van mensen uit de

muziekbusiness (muzikanten, uitgeverijen, (Apple, Sony, Warner Bross…).is deze lezing een must voor muzikanten die precies willen weten wat er met

deze business en onze muziek aan de hand is.

 

Deze workshop richt zich vooral naar leerkrachten AMC, maar uiteraard is iedereen welkom!

Datum: dinsdag, 06 februari 2018
Uur: 10:00 tot 12:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten MW
Max. aantal deelnemers: 20
Trainer: Willy Bauweraerts
Locatie:

Academie Berchem muziek woord

Willem Van Laarstraat 15
2600 Berchem

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Digitaal Schilderen
20-02-2018, 22-02-2018
light_blue light_blue

Digitaal schilderen omvat een grote variëteit aan toepassingen. Het wordt gebruikt door Hollywood om hyper realistische achtergronden te schilderen voor films die wij in de cinema zien. Even goed vind je het terug in game industrie, waar ze het gebruiken om volledige fantasie werelden van nul te ontwerpen. De toepassingen zijn oneindig en er komen er elke dag bij. Een snelle schets, een storyboard, een kleurpallet onderzoek, een abstractie van en werkelijkheid of een ontwerp voor een beeldhouwwerk zijn enkele zaken waar ik zo even aan denk. Ikzelf gebruik het om te schilderen met licht in mijn foto’s alsook retouches uit te voeren met een precisie waar een computermuis nog niet durft van te dromen.

Wat is digitaal schilderen juist?

Om digitaal te schilderen gebruiken we een pen tablet die verbonden is aan een computer. Photoshop is ons wit canvas en de drukgevoelige pen is onze penseel.

Wat moet ik al kunnen?

Een basis Photoshop is echt een vereiste. Lagen, aanpassingslagen, borstels & selecties moet een goede basis van gekend zijn. (Opfrissen hiervan voor de workshop word aan geraden) Je moet niet kunnen schilderen of tekenen.

Wat kan je verwachten?

We leren werken met een pentablet en hoe we Photoshop ten volle kunnen gebruiken binnen het digitaal schilderen. We leren enkele basis technieken die toepasbaar zijn in verschillende vakgebieden.

Datum: dinsdag, 20 februari 2018, donderdag, 22 februari 2018
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: twee halve dagen
Doelgroep: Docenten BK
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Arno De Pooter
Locatie:

Academie Berchem beeldende kunsten

Onze-Lieve-Vrouwstraat 25
2600 Berchem

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Indesign voor gevorderden
06-03-2018, 15-03-2018
light_blue light_blue

Sessie 1:
In deze grote, geïntegreerde oefening komen aan bod:
1. Het opzetten van een complex document.
2. Geavanceerde Master Pages
3. Werken met initialen en geneste stijlen (karakterstijlen)
4. Introductie GREP-stijlen
5. Beknopte herhaling reeds gekende objectkenmerken
6. Aanmaken en toepassen van objectstijlen
7. Interactiviteit inbouwen voor export naar PDF
8. Exporteren naar web (html) en print (pdf en eps)
In de marge kan ik ook nog behandelen:
9. Werken met tabulaties

Sessie 2: 
Deze dag doen we twee oefeningen.
In de eerste oefening komen functies aan bod die nuttig zijn voor de opmaak van lange documenten:
1. Boeken samenstellen. Boekdocumenten
2. Aanmaken van een inhoudstafels. Creatie en opmaak inhoudstabel
3. Werken met variabele tekst
4. Kruisverwijzingen
5. Aanmaken van bibliotheken en templates (kort)

In een tweede oefening komen o.a. verankerde objecten aan bod:
1. Verankering van objecten aan tekstelementen (op drie manieren)
2. Herhaling opties voor het aanpassen van (beeld)kaders

Datum: dinsdag, 06 maart 2018, donderdag, 15 maart 2018
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: twee halve dagen
Doelgroep: Leerkrachten BK - Secretariaatsmedewerkers
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Jan van der Linden
Locatie:

Academie Berchem beeldende kunsten

Onze-Lieve-Vrouwstraat 25
2600 Berchem

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Indesign voor gevorderden
06-03-2018, 15-03-2018
green green

Sessie 1:
In deze grote, geïntegreerde oefening komen aan bod:
1. Het opzetten van een complex document.
2. Geavanceerde Master Pages
3. Werken met initialen en geneste stijlen (karakterstijlen)
4. Introductie GREP-stijlen
5. Beknopte herhaling reeds gekende objectkenmerken
6. Aanmaken en toepassen van objectstijlen
7. Interactiviteit inbouwen voor export naar PDF
8. Exporteren naar web (html) en print (pdf en eps)
In de marge kan ik ook nog behandelen:
9. Werken met tabulaties

Sessie 2: 
Deze dag doen we twee oefeningen.
In de eerste oefening komen functies aan bod die nuttig zijn voor de opmaak van lange documenten:
1. Boeken samenstellen. Boekdocumenten
2. Aanmaken van een inhoudstafels. Creatie en opmaak inhoudstabel
3. Werken met variabele tekst
4. Kruisverwijzingen
5. Aanmaken van bibliotheken en templates (kort)

In een tweede oefening komen o.a. verankerde objecten aan bod:
1. Verankering van objecten aan tekstelementen (op drie manieren)
2. Herhaling opties voor het aanpassen van (beeld)kaders

Datum: dinsdag, 06 maart 2018, donderdag, 15 maart 2018
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: twee halve dagen
Doelgroep: Leerkrachten BK - Secretariaatsmedewerkers
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Jan van der Linden
Locatie:

Academie Berchem beeldende kunsten

Onze-Lieve-Vrouwstraat 25
2600 Berchem

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 EHBO opvolging (Borgerhout)
13-03-2018
yellow yellow

Heb je reeds een attest EHBO behaald en wil je dit vernieuwen, schrijf je dan snel in voor deze herhalingscursus.
Onderwerpen: Basisprincipes EHBO , Stabiele zijligging en verstikking, Reanimatie en AED, Huidwonden, oogletsels en aangepaste verbanden.

Datum: dinsdag, 13 maart 2018
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Medewerkers Academie Borgerhout (In het bezit van attest EHBO)
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Rodekruis Vlaanderen
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 EHBO voor leerkrachten ( Merksem)
16-03-2018
yellow yellow

Wat leer je?
Een ongelukje is snel gebeurd bij leerlingen. Daarom kan je maar beter enkele basisregels eerste hulp kennen! Onze eerstehulpinitiatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel leren we je de basisprincipes van eerste hulp aan. Tijdens het tweede deel behandelen we een thema dat je zelf op voorhand kan uitkiezen. Deze thema's zijn:

 • Bloedingen en huidwonden
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Brandwonden
 • Flauwte     
 • Hyperventilatie
 • Hersenschudding
 • Vreemd voorwerp in de wonde
 • Verslikking
 • Diabetes
 • Epilepsie
 • Insectenbeet en tekenbeet
 • Inhoud van de verbandkoffer op school
Datum: vrijdag, 16 maart 2018
Uur: 09:30 tot 12:30
Duur: één halve dag
Doelgroep: Medewerkers Academie Merksem
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Rodekruis Vlaanderen
Locatie:

Academie Merksem muziek woord dans

 

Nieuwdreef 135

2170 Merksem

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Ableton Live
20-03-2018
light_blue light_blue

Maak kennis met het veelzijdige programma dat live op alle podia gebruikt wordt. 

Ableton Live is een voor Windows en Mac OS X beschikbare sequencer en een hulpmiddel voor muziekproductie. In tegenstelling tot veel andere sequencersoftware is Ableton Live ontworpen om zowel te kunnen worden gebruikt als instrument bij liveoptredens als voor componeren en arrangeren. Dj's gebruiken het programma ook voor het in elkaar laten overvloeien van muziek en andere effecten, omdat het een breed scala aan mogelijkheden biedt voor digitale geluidsbewerking.

Datum: dinsdag, 20 maart 2018
Uur: 10:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten MWD
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Willy Bauweraerts
Locatie:

Academie Berchem muziek woord

Willem Van Laarstraat 15
2600 Berchem

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Gebruik van micro's bij Live-concerten en opnames
23-04-2018
light_blue light_blue

Frank Duchêne is naast producer ook lesgever bij PXL. Hij leert je welke micro best wordt gebruikt bij welk instrument en hoe je die het beste plaats zowel bij live-concerten als bij opnames.

 

Je kan al jouw vragen op voorhand doormailen naar niels.verheest@so.antwerpen.be zodat je zeker de juiste antwoorden kan verwachten!

Datum: maandag, 23 april 2018
Uur: 10:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten MWD
Max. aantal deelnemers: 20
Trainer: Frank Duchêne
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0