Alle opleidingen

2017-2018 Coach de Trainer
03-10-2017, 10-10-2017, 19-10-2017, 26-10-2017
pink pink

Coachende vaardigheden zijn grofweg in twee groepen onder te brengen: vaardigheden die ondersteunend werken, en vaardigheden die uitdagend werken, die aanzetten tot reflectie.
Deze vorming gaat op beide aspecten in. Op dag 1 kijken we naar mogelijkheden om ondersteunende kant van coaching vorm te geven.  We geven een leidraad om de begeleiding zoveel mogelijk op maat te kunnen aanbieden, afhankelijk van de noden van de gecoachte en de stijl van de coach.  We bekijken welke kwaliteiten nodig zijn voor een coach en oefenen met gesprekstechnieken die specifiek bruikbaar zijn voor de ondersteunende taak van de coach.
Op dag 2 zoomen we in op de tweede kant: zorgen voor groei door reflectie.  Aan de hand van concrete voorbeelden leren we gebruik maken van reflectiemodellen, en oefenen we vraagtechnieken in die de coach kan hanteren om de reflectie te stimuleren.

Datum: dinsdag, 03 oktober 2017, dinsdag, 10 oktober 2017, donderdag, 19 oktober 2017, donderdag, 26 oktober 2017
Uur: 09:30 tot 12:30
Duur: vier halve dagen
Doelgroep: Initiatieleerkrachten
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Vonk en Visie
Locatie:

Academie Borgerhout muziek woord

Collegelaan 3
2140 Borgerhout

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Werken met kinderen in het houtatelier
16-10-2017
light_blue light_blue

In deze opleiding leer je op een veilige manier aan de slag te gaan met verschillende houtbewerkingstechnieken. De workshop is vornamelijk bestemd voor lagere graad docenten.

Datum: maandag, 16 oktober 2017
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten BK (Wilrijk)
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Florian Mertens
Locatie:

Academie Wilrijk beeldende kunsten

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Werken met kinderen in het houtatelier
16-10-2017
pink pink

In deze opleiding leer je op een veilige manier aan de slag te gaan met verschillende houtbewerkingstechnieken. De workshop is vornamelijk bestemd voor lagere graad docenten.

Datum: maandag, 16 oktober 2017
Uur: 09:00 tot 13:00
Duur: één halve dag
Doelgroep: Leerkrachten BK (Wilrijk)
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Florian Mertens
Locatie:

Academie Wilrijk beeldende kunsten

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Werken met kinderen met autisme en ADHD
23-10-2017
pink pink

Leerlingen met autisme of een autismespectrumstoornis hebben moeite met communicatie, sociale interactie en creatief verbeeldingsvermogen. Ze zijn over- of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels. Minder gestructureerde situaties als de speelplaats en uitstappen kunnen angst en onzekerheid veroorzaken. De reacties op situaties die angst en stress veroorzaken zijn voor de schoolomgeving niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren.
Leerlingen met ADHD vertonen een gebrek aan concentratie, zijn impulsief en overbeweeglijk. Soms kunnen ze echter wel rustig met iets bezig zijn dat hen echt interesseert
In een eerste deel van deze opleiding leer je hoe je deze leerlingen kan stimuleren en begeleiden.
In de namiddag kan je zelf ervaren tijdens een inlevingsmoment hoe het voelt om net zoals deze leerlignen overprikkeld te worden.

Datum: maandag, 23 oktober 2017
Uur: 09:30 tot 14:30
Duur: één halve dag
Doelgroep: leerkrachten
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: De Leerexpert ( AGSO)
Locatie:

Academie Wilrijk muziek woord

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Kunstig Competent: Rol van de Onderzoeker
10-11-2017, 09-02-2018
pink pink

In deze opleiding krijg je als leerkracht doorzicht in één van de onderdelen van Kunstig Competent, een project dat de inhoudelijke vernieuwing van het DKO ondersteunt. De leerling aan de Academie is een uniek geheel van zijn inzet als kunstenaar,  onderzoeker,  vakman, samenspeler en performer. Als leerkracht begeleid je zijn/haar groei in al deze facetten.
We spitsen ons bij deze les toe op het onderdeel: de onderzoeker.
Hoe leer je je leerlingen waar ze inspiratie kunnen halen, welke kanalen en middelen ze daartoe kunnen gebruiken? Op welke verschillende manieren kunnen ze dit materiaal opslaan, een ideeënbank creëren? Hoe maken ze een moodboard, en gaan ze creatief met hun materiaal aan de slag? We bekijken hoe een beginsituatie onderzocht  wordt en wat als onderzoeksonderwerp kan beschouwd worden; een thema, of iets dat met henzelf en de boodschap die ze willen brengen te maken heeft. Onderzoek is niet enkel opslaan, ook met een open kijk de wereld bekijken, materiaal ontleden en dit creatief beschouwen. Het is een belangrijk onderdeel van de creatie, en daar gaan we op een toffe manier al doende mee aan de slag. 
Om te eindigen leren we ook hoe we de  leerlingen op dit onderdeel evalueren. 

Datum: vrijdag, 10 november 2017, vrijdag, 09 februari 2018
Uur: 11:00 tot 15:30
Duur: twee halve dagen
Doelgroep: Leerkrachten Beeldende Kunsten ( Wilrijk)
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Mitzy Van den Eynde
Locatie:

Academie Wilrijk beeldende kunsten

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Werken met hoogbegaafde kinderen
04-12-2017
pink pink

Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier. Ze hebben niet altijd een gesofisticeerde en dure aanpak nodig. Wel is het belangrijk dat zij zich begrepen voelen.

Datum: maandag, 04 december 2017
Uur: 09:30 tot 12:30
Duur: één dag
Doelgroep: leerkrachten
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Tania Gevaerts
Locatie:

Academie Wilrijk muziek woord

Doornstraat 8
2610 Wilrijk

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Visual Thinking Strategies (VTS)
16-01-2018
light_blue light_blue

Visuele denkroutines zijn eenvoudig aan te leren gesprekstechnieken die wetenschappelijk bewezen niet alleen kunstbeleving verdiepen maar ook het kritisch denken aanscherpen en inspelen op taalcompetenties, zelf-expressie, probleemoplossend denken,… De methode is laagdrempelig: met visuele denkroutines kan je iedereen, ongeacht achtergrond of voorkennis, uitnodigen om in dialoog te treden met kunst. Visuele denkroutines worden wereldwijd gebruikt in top-musea maar hebben ook andere toepassingsmogelijkheden. In de VS maakt de methode op vele basisscholen deel uit van het reguliere onderwijscurriculum. Visuele denkroutines lenen zich ook uitstekend voor het werken met kwetsbare doelgroepen, nieuwkomers of personen met een fysieke of mentale beperking. We bieden een intensieve introductie tot deze methode aan. We gaan kort in op het theoretische kader achter visuele denkroutines maar leren je vooral doe-gericht de kneepjes van de techniek, zodat je al meteen zelfstandig met visuele denkroutines aan de slag kan.

Datum: dinsdag, 16 januari 2018
Uur: 10:00 tot 17:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten BK
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Matchbox - Julie Rodeyns
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Visual Thinking Strategies (VTS)
16-01-2018
pink pink

Visuele denkroutines zijn eenvoudig aan te leren gesprekstechnieken die wetenschappelijk bewezen niet alleen kunstbeleving verdiepen maar ook het kritisch denken aanscherpen en inspelen op taalcompetenties, zelf-expressie, probleemoplossend denken,… De methode is laagdrempelig: met visuele denkroutines kan je iedereen, ongeacht achtergrond of voorkennis, uitnodigen om in dialoog te treden met kunst. Visuele denkroutines worden wereldwijd gebruikt in top-musea maar hebben ook andere toepassingsmogelijkheden. In de VS maakt de methode op vele basisscholen deel uit van het reguliere onderwijscurriculum. Visuele denkroutines lenen zich ook uitstekend voor het werken met kwetsbare doelgroepen, nieuwkomers of personen met een fysieke of mentale beperking. We bieden een intensieve introductie tot deze methode aan. We gaan kort in op het theoretische kader achter visuele denkroutines maar leren je vooral doe-gericht de kneepjes van de techniek, zodat je al meteen zelfstandig met visuele denkroutines aan de slag kan.

Datum: dinsdag, 16 januari 2018
Uur: 10:00 tot 17:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten BK
Max. aantal deelnemers: 12
Trainer: Matchbox - Julie Rodeyns
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Filosoferen over beeldend werk
06-02-2018
light_blue light_blue

Vervolgopleiding op labo+ 'Filosoferen over beeldend werk' en workshop pedagogische studiedag. Alle docenten die aan één van beide opleidingen geparticipeerd hebben, kunnen zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Filosoferen staat voor 'verdiepend denken'. In het filosofisch atelier baseren we ons op de vraagtechniek van Socrates en leren de docenten aan de hand van beelden en kunstwerken een filosofisch gesprek begeleiden. Ze leren dieper, anders en ruimer nadenken over het concept dat in het werk centraal staat. Anders kijken genereert nieuwe perspectieven en mogelijkheden. We trekken kieren verder open die de beelden ons tonen. Anders kijken opent ook nieuwe manieren om over de wereld na te denken. We spelen met gedachten en slaan vele wegen in. Benieuwd waar we zullen uitkomen?

Datum: dinsdag, 06 februari 2018
Uur: 09:00 tot 16:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten Beeld
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Papatya Dalkiran
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0
2017-2018 Filosoferen over beeldend werk
06-02-2018
pink pink

Vervolgopleiding op labo+ 'Filosoferen over beeldend werk' en workshop pedagogische studiedag. Alle docenten die aan één van beide opleidingen geparticipeerd hebben, kunnen zich inschrijven voor een vervolgopleiding. Filosoferen staat voor 'verdiepend denken'. In het filosofisch atelier baseren we ons op de vraagtechniek van Socrates en leren de docenten aan de hand van beelden en kunstwerken een filosofisch gesprek begeleiden. Ze leren dieper, anders en ruimer nadenken over het concept dat in het werk centraal staat. Anders kijken genereert nieuwe perspectieven en mogelijkheden. We trekken kieren verder open die de beelden ons tonen. Anders kijken opent ook nieuwe manieren om over de wereld na te denken. We spelen met gedachten en slaan vele wegen in. Benieuwd waar we zullen uitkomen?

Datum: dinsdag, 06 februari 2018
Uur: 09:00 tot 16:00
Duur: één dag
Doelgroep: Leerkrachten Beeld
Max. aantal deelnemers: 15
Trainer: Papatya Dalkiran
Locatie:

M hka

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

 Deel deze opleiding
0